Innkjøpstesten

Viktig!
Les dette før Innkjøpstesten!

Informasjon til kandidat
Demotest
For å få et raskt innblikk i hvordan Innkjøpstesten fungerer kan du prøve deg på demotesten.
Kartleggingstest
Eksamen

Det offentlige kjøper for over 400 milliarder hvert år, private for 350 milliarder. Hvis 1 % forvaltes feil utgjør det 7,5 milliarder kroner årlig. Nå finnes det en nasjonal standard for innkjøpskompetanse.

Innkjøpskortet er et sertifikat man mottar etter å ha gjennomført og bestått innkjøpstesten. Dette er en Nettbasert sertifiserende test basert på spørsmål innen innkjøp og offentlige anskaffelser. Innkjøpskortet er basert på en strukturert fagplan og tilpassede tester.

Fagplanen er basis for alle tester og tilpasset opplæring. Fagplanen viser for arbeidsgiver og den enkelte kandidat hvilke krav som stilles. For innkjøpskortet er det utarbeidet 3 ulike fagplaner: for offentlige innkjøpere, for private innkjøpere og for leverandører. Fagplanen er utarbeidet av et bredt sammensatt nasjonalt fagråd hvor de fleste autoriteter innen innkjøp er representert.

Eksamen dokumenterer innkjøpskompetanse på ønsket nivå. Eksamen tas under kontrollerte forhold som enhver annen eksamen på et eksternt eller internt testsenter. Opplæring vil være tilgjengelig fra ulike aktører. Norsk Test tilbyr også Kartleggingstester som kan brukes for å kartlegge en organisasjons innkjøpskompetanse og effektivisere intern opplæring.