Ny prosess for båtførerprøven!

Kandidater skal nå registrere seg selv på båtførerregisteret.no.

Kandidater som har registrert seg selv er automatisk tilgjengelige for å ta testen. Oppgaver som Testleder tidigere måtte gjøre (inntasting av personlig informasjon, tildeling av test og verifisering av betaling) blir nå gjort automatisk. Testleder må fremdeles laste opp bilde for kandidater som ikke har gjort dette selv.

Start Båtførerprøven for kandidater som har registrert seg selv.

Kandidater som allerede har betalt på giroark kan i en overgangsperiode starte testen som tidligere (bruk "Båtførerprøven" boksen nedenfor).
Viktig!: Testleder må da registrere kandidatene, tildele test, osv. på samme måte som før.

utvikler, implementerer og drifter automatiserte tester for måling og sertifisering av kompetanse. Vi kombinerer kjernekompetanse innen pedagogikk og informasjonsteknologi som sikrer at testene måler det de skal (validitet), gir pålitelige resultater (reliabilitet) og tilfredsstiller krav til informasjons- og driftssikkerhet.

Båtførerprøven ›

eksamen › selvtest › duplikat ›

Solarieprøven ›

Opplæring og kjøp av test › Startside for Solarieprøven ›

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ›

Startside og portal ›

Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikringen ›

Startside og portal ›

Innkjøpskortet ›

Startside og portal ›

Fotballdommertesten ›

Startside for dommertest ›

ISOVATOR ›

Startside for sertifiseringen ›

Jegerprøven ›

selvtest ›

Hvorfor teste?

Testing gjør opplæring effektiv og målrettet. Testing gir deg muligheten til å utvikle individuelle kompetanse­planer for dine ansatte.

Utvikling av fortester, stikk­prøver og sertifiserende tester, gir deg konkrete mål på dine aktiviteter for å heve kom­petansen blant dine ansatte — enten de foregår i vanlig jobb­situasjon eller ved ekstern kursing.

les mer om vårt testkonsept ›

Hvorfor NorskTest

NorskTest har sitt utspring i Datakortet og viderefører kompe­tansen vi har oppar­beidet i testing av dataferdig­heter og gjør den tilgjengelig for deg.

Vi har lang erfaring i utvikling og evaluering av metodisk gode tester i samarbeid med kunden og vi er en uavhengig test­leverandør som er nøytral i forhold til læringsdelen

les mer om våre erfaringer ›

Produkter

Vi kan tilby spesialtilpassede løsninger for alle områder innen testing og sertifisering:

  • utvikling av tester
  • oppretting av faglig organ
  • test- og spørsmålsanalyse
  • sikre sertifiserende eksamener
  • ekstern testing i vårt landsdekkende testsenternettverk
  • utstedelse av diplom og kort (med eller uten bilde)
  • en rekke standardrapporter er inkludert og vi kan også skreddersy rapporter

les mer om våre produkter ›