Hvordan bli et Norsk Test testsenter

Norsk Test a.s. har sin bakgrunn i Datakortet. Alle Datakort Testsentre har mulighet til å levere åpne tester for Norsk Test.

Hvis du er en kursleverandør innen Båtførerprøven, kan du enkelt bli et testsenter for Norsk Test. Vi stiller noen krav til dere som testssentre med hensyn til kurslokaler, tilgang til datamaskiner og organisasjon - Last ned testsenteravtalen for utskrift og innsending på papir.

Elektronisk utfylling av testsenteravtalen.

Vi har også laget en egen testsenteravtale for skoler og dens egne elever; skoletestsenteravtalen.

Søknadsprosessen

Normal saksbehandlingstid på søknader er ca. to uker fra vi har mottatt søknad. Svar på søknad vil komme på epost til den som er oppnevnt til å være testleder. Dere vil da bli oppført på våre Testsentersider, og nødvendige bruksansvisninger og dokumenter vil bli sendt dere.

Testeleder må bestå en testledertest om hvilke oppgaver man har som testleder, og hvordan man løser dem. Det anbefales at man gjennomgår bruksanvisningen til testlederen før man avlegger Testledertesten. Legg merke til at testen ikke gir noen form for sertifisering, kun en sjekk av dine kunnskaper om å være testleder for Båtførerprøven.

Legg ved bilde av testlokalet. Dersom din bedrift ikke selv eier lokalet, må låne/leieavtale også legges ved søknaden.