Telia Shops B2B Sertifisering

Norsk Test har levert flere kartleggingstester, en sertifiserende test samt utviklet et tilhørende dashbord for administrasjon av ansatte.

Telias ønske var å øke kunnskapsnivået for B2B produkter og tjenester for sine ansatte i butikk. Telias onboarding program for nyansatte er nå blitt en viktig del av opplæringen for nye medarbeidere - og også for resten av Telias 350 ansatte i butikk.

Nøkkeltall
  • 7 kartleggingstester + 1 sertifiserende test

  • Ca. 350 kandidater

  • Utviklingstid ca. 380 timer