Solarieprøven

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Solarieprøven tester om ansatte med kundekontakt og de som driver solstudioene, har den kunnskapen som skal til for å gi god informasjon til kundene. Kravet om solarieprøve gjelder også for treningssentre, frisører, hudsalonger, arbeidsplasser, og lignende, som tilbyr bruk av solarier.

Norsk Test vant en anbudskonkurranse om utvikling og drift av opplæringsmateriell og selve sertifiseringen. Opplæringsmateriellet består av en egen e-læring samt kompendium. Kandidatene må avlegge prøve på et av de mange autoriserte testsentrene Norsk Test har landet rundt. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er oppdragsgiver. Norsk Test har levert fagplanutvikling, nettbasert opplæring, kompendium, webside, betalingsløsning, sertifiserende prøve og produksjon av bevis.

  • Norsk Test har over 360 tilknyttede testsentre i Norge hvor prøven kan tas.
  • Komplett løsning med opplæring, prøver og nasjonalt register fra Norsk Test.

Forside


Nøkkeltall/Fakta for løsningen
  • Ca. 2.000 kandidater.

  • Utviklingstid ca 3 måneder.

Opplæring