Politiet logo.
GSV logo.

Test i begrenset politimyndighet

Politimesteren i Finnmark har ansvar for den sivile grensekontrollen og Forsvaret v/Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) utfører grenseovervåking på vegne av Politimesteren. For å kunne utføre oppdraget, gjennomgår soldater og befal ved GSV et utdanningsløp med kurs og avsluttende kunnskapsprøve. Bestått resultat på kunnskapsprøven gjør at de tildeles begrenset politimyndighet og gjennom dette har de hjemmel og myndighet til å håndheve grenseoppdraget som politipersonell.

Norsk Test har i dette prosjektet digitalisert og effektivisert kunnskapsprøven, og utviklet en portal for administrasjon av soldater/befal. I portalen får man blant annet oversikt over bestått/ikke bestått og det kan skrives ut diplom som bevis på gjennomført og bestått utdanningsløp. Kunnskapsprøven kan tas både på PC og mobiltelefon.

Det er en fordel med et lokalt forankret firma som har bedre kjennskap til grensen og de særskilte forholdene her enn aktører utenfra kunne ha hatt. Norsk Test oppfylte de kravene vi satte i konkurransegrunnlaget på en god måte og vi er så langt veldig fornøyd med samarbeidet. Ikke minst opplever vi god service på utvikling og videre tiltak for å gjøre produktet enda bedre.

- Sølve Solheim, avsnittsleder og fagansvarlig i grenseovervåkningen.

Årlig er det ca. 300 soldater og befal som gjennomgår utdanningsløpet.


Nøkkeltall
  • Ca. 300 kandidater årlig

  • Utviklingstid ca. 2 måneder