Norsk Test

NorskTest as har som forretningside å utvikle, implementere og drifte automatiserte tester for måling og sertifisering av kompetanse. Vi kombinerer kjernekompetanse innen pedagogikk og informasjonsteknologi som sikrer at testene måler det de skal (validitet), gir pålitelige resultater (reliabilitet) og tilfredsstiller krav til informasjons- og driftssikkerhet.

NorskTest fokuserer på behovet for å kartlegge og synliggjøre den enkelte medarbeiders kompetanse. Sammen med kunden utvikler vi tester som er tilpasset virksomhetens lærings- og kompetansemål. Testene er automatiserte med enkle løsninger for tilgang og sikkerhetskontroll og med gode muligheter for rapportering og statistikk.

NorskTest har sitt utspring i Datakortet som har kjørt over 500 000 tester i Norge. Eiere av Norsk Test er bl.a. Datakortet og den norske Dataforening.