NHO Service og Handel

Kompetansestandard Renhold

Norsk Test har fått oppdrag med å lage en test for NHO Service og Handel som er rettet mot fagplanen til Kompetansestandarden Renhold. Testen avlegges på mobil, nettbrett eller datamaskin, etter en digital opplæring. Den digitale opplæringen er delt i to nivå:

  • Nivå 1 Grunnkompetanse
  • Nivå 2 Yrkeskompetanse

Det er anslått at det er rundt 10.000 årsverk innen renhold, og en felles standard er med på å underbygge bransjens søkelys på kompetanse, kvalitet og trygghet.

Vi har levert en test for Kompetansestandarden Renhold med diplom ved bestått resultat, samt tilhørende dashboard for administrasjonsmuligheter. Les mer om den nye kompetansestandarden her.

Nøkkeltall
  • Ca. 600-1000 kandidater årlig.

  • Utviklingstid ca. 240 timer.