Jegerprøveeksamen

Jegerprøven

Fra 1. januar 2013 skal jegerprøveeksamen avlegges elektronisk hos din kommune.

Informasjon om elektronisk jegerprøve finner du på følgende nettside: http://www.jegerproveeksamen.no

KvikkSjekk

Selvtester kjøper du ved å bruke mobiltelefonen til å sende en sms til 2440. En KvikkSjekk for Jegerprøven inneholder 15 spørsmål og koster kr. 39,-

KvikkSjekk Viltloven

kjøp kvikksjekk viltloven