Hvorfor Teste?

Testing av medarbeidernes kunnskap og ferdigheter er et viktig verktøy for å kartlegge og utvikle organisasjonens humankapital. I dag brukes det store ressurser på opplæring av de ansatte. Men hvordan sikrer man at opplæringen blir individuell og målrettet nok i forhold til virksomhetens og medarbeideres behov? Systematisk bruk av testing bidrar til økt verdiskaping ved å fokusere på hvilken kompetanse man har og hvor man må drive videreutvikling for å komme dit man vil.

Fordeler for virksomheten inkluderer

 • Kompetansekartlegging og avklaring av kompetansegap
 • Kvalitetssikring – av kompetanse og opplæringstiltak
 • Synliggjøring av ønsket utvikling
 • Mer individuell og målrettet opplæring for hver medarbeider
 • Kostnadseffektivt og enkelt
 • Reduserte kurskostnader – fokus på kunnskap, ikke kursdager

Fordeler for medarbeideren

 • Synliggjøring av realkompetanse
 • Individuell og målrettet opplæring
 • Avklaring av kompetansebehov
 • Sertifisering til oppgaver/stillinger
 • Økt motivasjon