Fotballdommertesten

Norges Fotballforbund

Norske fotballdommere testes hvert år før ny sesong starter. Norsk Test drifter tester og gir verdifull tilbakemelding om nivå og fremgang for kompetansen hos dommerne.

Norges Fotballforbund har om lag 3.500 dommere + et enda større antall rekrutteringsdommere fordelt på 20 kretser som alle skal gjennom opplæring i forkant av hver sesong. Med begrensede ressurser har et automatisert system vist seg å være svært nyttig. NFF får både sjekket nivået og samtidig rask tilbakemelding om hvilke områder som er vanskelige.

  • Norsk Test utsteder dommerbevis i form av plastkort.
  • Norsk Test deltar på forberedende samling samt oppsummering hver sesong.
  • Løpende statistikk og analyser.

"Norsk Test har vært en god partner helt fra innføringen av elektroniske dommertester i Norge. Testverktøyet fra Norsk Test har bidratt til en effektivisering og profesjonalisering av dommeropplæringen i Norge."

- Terje Hauge - Dommersjef i NFF.

Eksempel på testgjennomføring i fotballdommertesten.


Nøkkeltall/Fakta for løsningen
  • 2.500 dommere testes hvert år.

  • Løsningen har vært i drift siden 2014.