FinAut

Finansnæringens autorisasjonsordninger

Tidligere AFR (Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere), nå FinAut (Finansnæringens autorisasjonsordninger), gikk i 2008 i gang med å bruke Norsk Test sitt testrammeverk. I dag brukes Norsk Test som en komplett leverandør av hjemmesider, portal og testsystem.

Fra testsystem til fullverdig portal. Norsk test har vært en god støttespiller hele reisen.

- Klaus Høidal, Fagsjef i FinAut.

FinAut eies av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening og har som mål holde kvalitet i næringens rådgivning. De autorisasjonsordningene som dekkes og hvor Norsk Test har utviklet og drifter portal og komplett register med informasjon om alle gjennomførte tester er:

Hjemmeside


Profilside


Nøkkeltall for løsningen
  • Ca. 10000 autoriserte rådgivere

  • Om lag 8000 kunnskapsprøver årlig

  • 157 tilsluttede bedrifter i en eller flere av ordningene

Gå til finaut.no