FinAut

Finansnæringens autorisasjonsordninger

Tidligere AFR (Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere), nå FinAut (Finansnæringens autorisasjonsordninger), gikk i 2008 i gang med å bruke Norsk Test sitt testrammeverk. I dag brukes Norsk Test som en komplett leverandør av hjemmesider og portal inkludert påmeldingssystem, rapportering og testgjennomføring.

FinAut eies av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening og har som mål holde kvalitet i næringens rådgivning. De ordningene som dekkes og hvor Norsk Test har utviklet og drifter portal og komplett register med informasjon om alle gjennomførte tester er:

  • Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Registeret inneholder over 6500 rådgivere.
  • Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere innen forsikring (GOS). I denne ordningen har omtrent 8000 innmeldte kandidater hvor ca. halvparten også er innmeldt i AFR.
  • Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF). For AIF har Norsk Test kun utviklet hjemmeside.
  • Autorisasjonsordningen i kreditt. Ny løsning lansert i januar 2017.

"Fra testsystem til fullverdig portal. Norsk test har vært en god støttespiller hele reisen."

- Klaus Høidal - Fagsjef i FinAut

Kandidatliste


Nøkkeltall for løsningen
  • Ca. 12000 innmeldte kandidater

  • Mer enn 125 000 gjennomførte kartleggingstester og eksamener siden oppstart

  • Ca. 140 tilsluttede bedrifter i en eller flere av ordningene

Profilside