Datakortet

Datakortet

Datakortet bekrefter din kunnskap på alle kontorstøtte program. Sertifiserende tester gir deg et kompetansebevis på oppnådd kunnskap. Avlegges på et av våre testsentre rundt om i Norge.

Datakortet har vært en viktig bidragsyter til at 250.000 nordmenn har lært seg å bruke datamaskin i arbeidssammenheng. De sertifiserende testene krever at kandidatene må avlegge en avsluttende test for hver modul. Datakortet er basert på en fagplan fra ecdl.org, som har et verdensomspennende nettverk.

"Datakortet har vore ein viktig partnar for Gloppen kommune i vårt løft av den digitale kompetansen. Prosjektmodellen med anonyme kartleggingstestar og strukturert opplæring med testing til slutt, passar veldig godt for behova våre."

- Geir Liavåg Strand - IT-sjef Gloppen Kommune

Eksempel på testgjennomføring i en datakort modul.


Nøkkeltall/Fakta for løsningen
  • Kvalitetssikret kompetanse etter opplæring.

  • Kompetansebevis som viser hva du kan.

  • Datakortet gir brukerkompetanse til kontorstøtteprogrammer som f.eks. Office pakken.

  • 10 forskjellige moduler

  • Ekspert-nivå