Båtførerregisteret

Sjøfartsdirektoratet

Norsk Test har hatt ansvaret for å bringe båtførerprøven fra manuelle papirbaserte prøver til et moderne, web-basert sertifiseringssystem med hundrevis av testsentre landet rundt. Vi har bygget opp et nasjonalt register med over 300.000 kandidater og utsteder om lag 20.000 båtførerbevis i året.

Båtførerprøven ble i en rekke år gjennomført med papirprøver og manuell sensur og rapportering. Dette førte til at det var vanskelig å bygge opp et komplett nasjonalt register. Norsk Test laget et system for web-baserte prøver med automatisk retting og innlegging i et register. Etter at båtførerprøven ble obligatorisk i 2009 har antallet prøver steget kraftig og ligger nå på omlag 25.000 pr år.

Sjøfartsdirektoratet er fornøyd med samarbeidet og vi mener at Norsk Test har utstedt bevisene raskt, svart godt på henvendelser og fungert som en god samarbeidspartner på utvikling av test og spørsmål.

- Petter A. Søreng, leder av seksjon for fritidsfartøy.

Båtførerbevis


Nøkkeltall/Fakta for løsningen
  • Om lag 25.000 prøver avlegges hvert år

  • 350 testsentre

  • Over 300.000 personer i Båtførerregisteret

  • 1.500 duplikat utstedes hvert år

  • 150 ICC utstedes pr år

Gå til båtførerregisteret.no