Båtførerregisteret

Sjøfartsdirektoratet

Norsk Test har hatt ansvaret for å bringe Båtførerprøven fra manuelle papirbaserte prøver til et moderne, web-basert sertifiseringssystem med hundrevis av testsentre landet rundt. Vi har bygget opp et nasjonalt register med over 300.000 kandidater og utsteder om lag 20.000 båtførerbevis i året.

Båtførerprøven ble i en rekke år gjennomført med papirprøver og manuell sensur og rapportering. Dette første til at det var vanskelig å bygge opp et komplett nasjonal register. Norsk Test laget et system for web-baserte prøver med automatisk retting og innlegging i et register. Etter at BFP ble obligatorisk i 2009 har antallet prøver steget kraftig og ligger nå på omlag 25.000 pr år.

Båtførerregisteret


Nøkkeltall/Fakta for løsningen
  • Om lag 25.000 prøver avlegges hvert år

  • 350 testsentre

  • Over 300.000 personer i Båtførerregisteret

  • 1.500 duplikat utstedes hvert år

  • 150 ICC utstedes pr år

Båtførerbevis