Innkjøpskortet

NIMA

Innkjøpstesten er laget for at alle som jobber med innkjøp i det offentlige, eller andre som selger til det offentlige, skal ha en minimumskompetanse på innkjøpsfaget. En bestått sertifiserende test utløser et Innkjøpskort som dokumenterer din kunnskap i faget.

I Norge jobber personer med offentlige anskaffelser uten å inneha en strukturert opplæring. Vi vet at det er mange som ikke har kompetansen som er nødvendig for å gjøre disse anskaffelsene. Få kvalitetssikret alle ansatte, så man kan gjøre gode innkjøp. Begreper, innkjøpsstrategier, anskaffelsesprosessen, innkjøp i praksis, kontrakt og leveranse blir dekket i fagplanen for Innkjøpskortet.

Eksempel på testgjennomføring av innkjøpstesten.


Nøkkeltall/Fakta for løsningen
  • Norsk Test utsteder Innkjøpskortet i form av plastkort.

  • E-læring og kurs tilgjengelig fra NIMA.

  • Innkjøpstesten kan avlegges over hele landet.