dkbox corners dkbox corners

Nyutstedelse eller duplikat av Båtførerbevis

Vennligst benytt ett av skjemaene under når du søker om Båtførerbevis.

Vi gjør oppmerksom på at det er feil pris i søknadsskjemaene angående gebyr for utstedelse av nytt Båtførerbevis. Riktig pris er 352,- + 30 kroner ekspedisjonsavgift.
KS 0352 - Dette skjemaet brukes ved søknad om duplikat av tidligere utstedt Båtførerbevis. Informasjon om vedlegg, dokumentasjon o.l finner du i skjemaet.

KS 0353 - Dette skjemaet brukes ved tilsvarende eller høyere kompetanse enn Båtførerbevis. Informasjon om vedlegg, dokumentasjon o.l finner du i skjemaet.

Dokumentasjon

For at Norsk Test skal kunne lage Båtførerbevis, må du kunne dokumentere dette på en av måtene under:

  1. Kopi av gammelt båtførerbevis,
  2. Kopi av vitnemål der Sjøfart eller Båtførerprøven er valgfag,
  3. At vi finner deg i Båtførerdatabasen.
  4. Båtførerkort (Utstedt av Norske Båtskoler)
  5. Båtførerdiplom
  6. Stemplet og signert utskrift av sensorsprotokoll/bekreftelse fra sensor

Ved søknad om utstedelse av båtførerbevis på grunnlag av annen teoretisk kompetanse enn båtførerprøven, er søkeren ansvarlig for oversending av tilstrekkelig dokumentasjon. Søkeren er nødt til å dokumentere at gjennomført utdanning/opplæring tilsvarer pensum til Båtførerprøven. Dette innebærer at innsendte papirer dokumenterer at hovedelementene i pensum til båtførerprøven er dekket. Det er, for eksempel, ikke tilstrekkelig å henvise til vitnemål/karakterutskrift hvor søkeren har bestått “Prosjekt til fordypning” eller “Tverrfaglig eksamen”. Det må også legges ved fagplan/læringskrav som beskriver innholdet i faget.

Identifikasjon

I tillegg trenger vi:

  • Et passbilde. Hvis digitalt, skal filnavnet være bevisnummeret.jpg eller fornavn_etternavn.jpg, og hvis det sendes i posten, skal bildet være merket med navn og fødselsdato på baksiden.
  • Kopi av godkjent legitimasjon: Pass, førerkort eller bankkort.
  • Adresse
  • Postnummer Sted

NB! Har du endret navn, må dette dokumenteres med vigselsattest eller liknende.

Innsending

Vi setter pris på å få søknaden på e-post, der dokumentasjon, passbilde og legitimasjon er skannet inn (sladd gjerne personnummer, kontonummer, etc. som ikke er relevant i forhold til søknaden). Dette sendes bat@norsktest.no og vil gjøre at du normalt mottar beviset tidligere enn ved innsending pr. brev.

Det er også mulig å sende søknaden pr. brev til

Norsk Test a.s.
9917 Kirkenes

Behandling og betaling

Ved innsending i posten, vil det ta tre til fire uker før du mottar beviset. Faktura på kr. 360,- inklusiv ekspidisjonsgebyr kommer sammen med Båtførerbeviset.

Innsendte dokumenter blir ikke returnert, men makulert etter tre måneder.

Hvis duplikatbestillingen er en hastesak (f.eks. dersom du skal leie båt i utlandet) må du kontakte oss på telefon etter at du har sendt inn nødvendig informasjon. Vi sender da beviset med Ekspress over natt og det vil normalt nå deg i løpet av neste arbeidsdag. Ekspressbehandling innebærer en tilleggskostnad på kr. 650,-