Nyutstedelse eller duplikat av Båtførerbevis

Vennligst benytt ett av skjemaene under når du søker om Båtførerbevis.

Det påregnes tre ukers behandlingstid på søknader og henvedelser om Båtførebevis og Båtførerprøven.

KS 0352 - Dette skjemaet brukes ved søknad om duplikat av tidligere utstedt Båtførerbevis. Informasjon om vedlegg, dokumentasjon o.l finner du i skjemaet. Du kan fylle ut og lagre skjemaet for å levere søknad på epost. Se Innsending lenger ned. For at du skal kunne betale, vil personnummer også være nødvendig. Du vil få tilgang til "Min side" der du går inn og betaler for duplikatet. Beviset vil bli satt i produksjon når betaling er registrert. Hvis du sender inn søknad uten epostadresse, vil det komme et fakturagebyr på 39,- i tillegg.

KS 0353 - Dette skjemaet brukes ved tilsvarende eller høyere kompetanse enn Båtførerbevis. Informasjon om vedlegg, dokumentasjon o.l finner du i skjemaet.

Dokumentasjon

For at Norsk Test skal kunne lage Båtførerbevis, må du kunne dokumentere dette på en av måtene under:

  1. Kopi av gammelt båtførerbevis,
  2. Kopi av vitnemål der Sjøfart eller Båtførerprøven er valgfag,
  3. At vi finner deg i Båtførerdatabasen.
  4. Båtførerkort (Utstedt av Norske Båtskoler)
  5. Båtførerdiplom
  6. Stemplet og signert utskrift av sensorsprotokoll/bekreftelse fra sensor

Ved søknad om utstedelse av båtførerbevis på grunnlag av annen teoretisk kompetanse enn båtførerprøven, er søkeren ansvarlig for oversending av tilstrekkelig dokumentasjon. Søkeren er nødt til å dokumentere at gjennomført utdanning/opplæring tilsvarer pensum til Båtførerprøven. Dette innebærer at innsendte papirer dokumenterer at hovedelementene i pensum til båtførerprøven er dekket. Det er, for eksempel, ikke tilstrekkelig å henvise til vitnemål/karakterutskrift hvor søkeren har bestått “Prosjekt til fordypning” eller “Tverrfaglig eksamen”. Det må også legges ved fagplan/læringskrav som beskriver innholdet i faget.

Identifikasjon

I tillegg trenger vi:

  • Et passbilde. Hvis digitalt, skal filnavnet være bevisnummeret.jpg eller fornavn_etternavn.jpg, og hvis det sendes i posten, skal bildet være merket med navn og fødselsdato på baksiden.
  • Kopi av godkjent legitimasjon: Pass, førerkort eller bankkort.
  • Adresse
  • Postnummer Sted

NB! Har du endret navn, må dette dokumenteres med vigselsattest eller liknende.

Innsending

Vi setter pris på å få søknaden på e-post, der dokumentasjon, passbilde og legitimasjon er skannet inn (sladd gjerne personnummer, kontonummer, etc. som ikke er relevant i forhold til søknaden). Dette sendes bat@norsktest.no og vil gjøre at du normalt mottar beviset tidligere enn ved innsending pr. brev.

Det er også mulig å sende søknaden pr. brev til

Norsk Test a.s.
9917 Kirkenes

Behandling og betaling

Ved innsending i posten, vil det ta tre til fire uker før du mottar beviset. Faktura på kr. 397,- + fakturagebyr på 39,-kommer sammen med Båtførerbeviset.

Innsendte dokumenter blir ikke returnert, men makulert etter tre måneder.

Hvis duplikatbestillingen er en hastesak (f.eks. dersom du skal leie båt i utlandet) må du kontakte oss på telefon etter at du har sendt inn nødvendig informasjon. Vi sender da beviset med Ekspress over natt og det vil normalt nå deg i løpet av neste arbeidsdag. Vi tar forbehold om kapasitet hos oss og trykkeriet. Ekspressbehandling innebærer en tilleggskostnad på kr. 700,-